Privacyverklaring

Volkstuinvereniging De Oude Bogten

Dit is de privacyverklaring van Volkstuinvereniging De Oude Bogten, gevestigd te Best, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235593, hierna te noemen: 'De Vereniging'. Met de overeenkomst wordt bedoeld het aanmeldingsformulier.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen en hoelang wij deze bewaren. De vereniging deelt deze gegevens met geen enkele externe partij.

DoelWelke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschaps overeenkomst. Voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, telefoonnummer, e−mailadres Uitvoering van de overeenkomst. Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden. Bestuur
Administratie Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e−mailadres, bankgegevens, betaalgegevens Uitvoering van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Bestuur, penningmeester
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief. Voornaam, achternaam, e−mailadres Uitvoering van de overeenkomst. Zolang als men aangemeld is. Bestuur, pr-commissie
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e−mailadres Toestemming bij beëindiging lidmaatschap. Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. Bestuur

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden kunt u ook geen tuin meer huren bij de Vereniging.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging past treffende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Foto’s, video’s en verslagen bij evenementen van de Vereniging

Bij door de Vereniging (mede)georganiseerde evenementen kunnen foto en video opnames gemaakt worden en er kunnen verslagen van worden opgesteld. Voor zover dit gebeurt onder beheer van de Vereniging kunnen de beelden worden geplaatst op de website of in een uitsluitend intern te vertonen diapresentatie. Van bepaalde evenementen kunnen verslagen worden gemaakt waarin namen van deelnemende leden kunnen zijn opgenomen. Leden die er bezwaar tegen hebben dat hun naam of afbeelding (ook van hun minderjarige kinderen) op de hiervoor beschreven manier worden gebruikt, kunnen dit bezwaar kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit is niet van toepassing op inhoud van de website en diapresentaties tot 25 mei 2018.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen om u per e -mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AGV heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Laast gewijzigd: 11 april 2022

Volkstuinvereniging

Heuveleindseweg 15
5684 NC BEST
Bank: NL58 RABO 0320 3373 40

© 2024 Volkstuinvereniging De Oude Bogten
Website realisatie: René Kreijveld