Opzeggen

Je kunt je lidmaatschap opzeggen door vóór 1 december van het lopende kalenderjaar een mail te sturen naar de secretaris van de vereniging. Je volkstuin moet schoon en conform het huishoudelijk reglement opgeleverd worden.

  • In overleg met het bestuur en een eventuele nieuwe huurder kunnen afspraken worden gemaakt over de eventuele opstallen op je volkstuin.
  • Na je opzegging heb je na 31 december geen toegang meer tot je volkstuin.

Alle spelregels met betrekking tot het opzeggen kun je ook nalezen in het huishoudelijk reglement.

Volkstuinvereniging

Heuveleindseweg 15
5684 NC BEST
Bank: NL58 RABO 0320 3373 40

© 2024 Volkstuinvereniging De Oude Bogten
Website realisatie: René Kreijveld